Mình sẽ tính 1 gam giấy A4 định lượng 70gms nhé, từ đó bạn rút ra cách tính:
VD 1 gam giấy A4 định lượng 70gms số lượng 500 tờ:
0,21 x 0,297 x 0,07 x 500 = 2,182 kg
*lưu ý: chiều dài - rộng bạn đổi ra MÉT
Định lượng bạn đổi ra KG


tìm hiểu thêm : Báo Giá in ấn cần lưu ý những gì