Bạn đang ở: HomeDownloadSƠ ĐỒ LÔ CAO SU MÁY IN OFFSET KOMORI 40

SƠ ĐỒ LÔ CAO SU MÁY IN OFFSET KOMORI 40

ROLLERS FOR KOMORI LITHRONE 40

sơ đồ lô thông số châu âu

INK SYSTEM ROLLERS

KEY DESCRIPTION PGG # CD OD FL OAL COVERING LITH-O-ROLL #
A IST INK FORM P196-1C 2.625 3.456 40.748 43.385 LPS 29 --
B 2ND INK FORM P196-2C 2.250 3.051 40.748 43.858 LPS 29 --
C 3RD INK FORM P196-3C 2.500 3.346 40.748 43.385 LPS 29 --
D 4TH INK FORM P196-4C 2.750 3.543 40.748 43.858 LPS 29 --
E INK DUCTOR P196-5C 1.750 2.519 40.748 44.173 LPS 29 --
F INK DISTRIBUTOR P196-6C 2.250 2.952 40.748 43.228 LPS 29 --
G G INK DISTRIBUTOR P196-7C 1.500 2.755 40.748 44.330 LPS 29 --
H INK DISTRIBUTOR P196-8C 2.500 3.346 40.748 45.157 LPS 29 --
S INK DISTRIBUTOR P196-10C 3.000 3.818 40.748 45.157 LPS 29 --
T T INK DISTRIBUTOR P196-15C 2.000 2.755 40.748 42.283 LPS 29 --

PLATE COCKING ROLLERS

KEY DESCRIPTION PGG # CD OD FL OAL COVERING LITH-O-ROLL #
B 2ND INK FORM P196C-2C 2.250 3.051 40.748 43.385 29 LASER --
D 4TH INK FORM P196C-4C 2.750 3.543 40.748 43.385 29 LASER --

DAMPENING UNIT ROLLERS

KEY DESCRIPTION PGG # CD OD FL OAL COVERING LITH-O-ROLL #
V WATER FORM P196-11C 3.000 3.976 41.023 43.779 25 LASER --
V WATER FORM LARGE P196-11CL 3.000 4.016 41.023 43.779 25 LASER --
V WATER FORM P196-16C 3.000 3.976 41.023 45.275 25 LASER --
V WATER FORM P196-18C 3.000 3.976 41.023 45.984 25 LASER --
W WATER METERING
DAMPENING SPIRAL PAN
DIAMOND SPIRAL, looks something like a Barber Pole. Two Compounds are "knit" together for better water control. SPIRAL is a uniquely constructed water meter/pan/slip roller. The innovative spiral construction drives water laterally across the chrome roller, generating a thinner and more controllable water film. The Spiral works exceptionally well on continuous motion dampening systems.
PS-196-SP 2.375 3.385 43.779 47.440 SPIRAL --
W WATER METERING P196-12C 2.375 3.385 43.779 47.440 25 LASER --

Bạn không có quyền để gửi bình luận ( Đăng nhập hay đăng ký thành viên mới)

Tìm Kiếm Nhanh

Setting
 • Search area
  • Site
  • Web
 • Search type
  • Web
  • Image
  • News
  • Video
 • Power by vian
Được sự tài trợ từ ánh sao vàng Mua bán máy móc ,tuyển dụng việc làm ngành in