Bạn đang ở: HomeDownloadSơ đồ lô cao su máy in offset Komori LS 40 UV BLUE

Sơ đồ lô cao su máy in offset Komori LS 40 UV BLUE

 

ROLLERS FOR KOMORI LS 40 UV BLUE

Sơ đồ lô thông số châu âu 

INK SYSTEM ROLLERS

KEY DESCRIPTION PGG # CD OD FL OAL COVERING LITH-O-ROLL #
A OSCILLATING INK FORM PS196-16C-B 2.401 3.465 40.905 43.602 32 BLUE --
B OSCILLATING INK FORM PS196-17C-B 2.283 3.070 40.905 43.602 32 BLUE --
C OSCILLATING INK FORM PS196-18C-B 2.283 3.346 40.905 43.602 32 BLUE --
D OSCILLATING INK FORM PS196-19C-B 2.401 3.543 40.905 43.602 32 BLUE --
A INK FORM PS196-1C-B 2.401 3.465 40.905 43.602 32 BLUE --
B INK FORM PS196-2C-B 2.283 3.070 40.905 43.602 32 BLUE --
C INK FORM PS196-3C-B 2.283 3.346 4.905 43.602 32 BLUE --
D INK FORM PS196-4C-B 2.401 3.543 4.905 43.602 32 BLUE --
E INK DUCTOR PS196-5C-B 1.889 2.519 40.748 44.173 32 BLUE --
F INK DISTRIBUTOR (NEED 2) PS196-6C-B 2.283 3.070 40.905 45.137 32 BLUE --
H INK DISTRIBUTOR (NEED 2) PS196-8C-B 2.401 3.543 40.905 45.137 32 BLUE --
S INK DISTRIBUTOR PS196-10C-B 2.401 3.464 40.905 45.138 32 BLUE --

DAMPENING UNIT ROLLERS

KEY DESCRIPTION PGG # CD OD FL OAL COVERING LITH-O-ROLL #
V WATER FORM PS196-11C-B 2.992 3.976 41.181 47.244 26 BLUE --
W WATER FORM PS196-12C-B 2.375 3.385 43.779 47.440 26 BLUE --

Thảo luận


Tìm Kiếm Nhanh

Setting
 • Search area
  • Site
  • Web
 • Search type
  • Web
  • Image
  • News
  • Video
 • Power by vian
Được sự tài trợ từ ánh sao vàng Mua bán máy móc ,tuyển dụng việc làm ngành in