Nội dung tin đăng

NV Chế Bản & Thợ Phụ In Offset May 1F
Phỏng vấn
Quyền lợi được hưởng: Phỏng Vấn
yêu cầu công việc: Phỏng Vấn
Yêu cầu hồ sơ: Phỏng Vấn
Tên Công Ty: CTy In An Nguyen VInh Phu
Địa chỉ: 7A Thanh Thai, P.1, Q10
Họ và tên: MinhHuy
Điện thoại: 0909997337
Email: huy.invinhphu@gmail.com
Loại Tin: Tuyển dụng

Liên hệ

nopic

Thảo luận


Được sự tài trợ từ ánh sao vàng Mua bán máy móc ,tuyển dụng việc làm ngành in